uitgebreidglossariummapkids!info

The Global Egyptian Museum

objects
your selection

Ruw geschat worden meer dan twee miljoen objecten uit het oude Egypte bewaard in ongeveer 850 openbare musea, verspreid over 69 landen in de wereld. Deze website stelt zich tot doel al deze voorwerpen samen te brengen in een internationaal virtueel museum, dat van waar dan ook in de wereld, op elk tijdstip van de dag bezocht kan worden. Het Global Egyptian Museum is een lange termijn project. Het wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Internationale Comité voor de Egyptologie (CIPEG).

Het basisprogramma, dat momenteel 1340 topstukken biedt, is afgestemd op het geïnteresseerde publiek. Een glossarium met meer dan 400 titels verklaart Egyptische termen en thema's. Veel voorwerpen zijn voorzien van gesproken commentaar en 3D-films.

De uitgebreide modus geeft professionals en amateurs toegang tot de volledige database - momenteel 14975 objecten - en is voorzien van een krachtige zoek- en invoer module.

Kids! biedt interactief informatie aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

BibAlex Cultnat
Hosted by CULTNAT
Center for Documentation of Cultural & Natural Heritage
Supported by Ministry of Communications and Information Technology

GEM
Supported by CIPEG
Committee of the International Council of Museums
(ICOM/UNESCO)